Wealth SMS

SMS Marketing คือ การทำตลาดรูปแบบใหม่ การเสนอสินค้า รวมทั้งบริการผ่านระบบมือถือของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการบริการที่ตรงจุด สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และได้ผลด้วยการลงทุนที่น่าพอใจ และทำให้เกิดประโยชน์ จากการใช้งาน SMS Marketing เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

เป็นการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ คุ้มกับการลงทุน แต่ได้ผลตอบรับที่ดี ใช้ในการเตือนนัดหมายต่างๆได้โปรแกรม SmartComm ช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆ

SMS Feature

กรองข้อมูลเบอร์มือถือให้อัตโนมัติ เช่น กรองเบอร์ซ้ำ เบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์มือถือ                                                                                                             
เป็นต้น นำไฟล์ข้อมูลที่มีอยู่มาส่ง SMS ได้ โดยไม่ต้องปรับ format ไฟล์

ส่งอวยพรวันเกิดอัตโนมัติ ณ วันเกิด โดยระบุชื่อผู้รับในข้อความได้ (Personalize Message)                                    
ส่งเตือนล่วงหน้าได้ เช่น ส่งเตือนต่ออายุสมาชิกล่วงหน้า 15 วันก่อนวันหมดอายุ
ตั้งเวลาส่ง SMS ได้ทั้งแบบ ส่งทันที หรือส่งตามเวลาที่กำหนด
มีสมุดรายชื่อ สำหรับเก็บข้อมูล โดยสามารถแยกข้อมูลเป็นกลุ่มต่างๆ ได้
มีรายงานแสดงผลการส่ง SMS แบบ Online
สามารถระบุเบอร์มือถือที่ไม่ต้องการรับ SMS (Mobile No. Block List)
สามารถสร้าง Template (ข้อความสำเร็จรูป) ได้ไม่จำกัด
สามารถระบุประเภทการส่ง (Category) เพื่อประโยชน์ในการแสดงในรายงาน